Akty prawne

Ogłoszenia - nabór na stanowisko

Zamówienia publiczne

Ochrona mienia i świadczenie usług portierskich na terenie DPS Spadkowa
Sprawozdanie finansowe
Usługi restauracyjne dla mieszkańców DPS
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych

Archiwum