Dom Pomocy Społecznej

Spadkowa 4/6

91-232 ŁÓDŹ

Wszelkie pytania i informacje

tel 42 655 78 23

fax 42 655 78 53


Klauzula informacyjna

Inspektor Ochrony Danych
Michał Koralewski

tel. 691 194 100