Realizując zapisy ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r., nr 209, poz. 1243) uprzejmie informujemy, że Dom Pomocy Społecznej z siedzibą przy ul. Spadkowej 4/6 w Łodzi zapewnia dostęp do świadczenia usług tłumacza: PJM (Polski język migowy)

Aby skorzystać z usługi tłumacza, osoba uprawniona zobowiązana jest zgłosić chęć skorzystania z tej usługi, co najmniej 2 dni robocze przed planowaną wizytą. Chęć skorzystania z pomocy tłumacza można zgłosić za pomocą poczty elektronicznej na adres: sekretariat@dpsspadkowa.pl

ul.Spadkowa 4/6, 91-232 Łódź
42 655 78 23