Basen i hydroterapia

Nasi mieszkańcy korzystają z basenu rehabilitacyjnego, który znajduje się na terenie naszego Domu. Prowadzone zajęcia mają charakter rekreacyjno – edukacyjny. Dostępny sprzęt taki jak: makarony, gumowe zabawki, piłki, deski itp. pozwala na urozmaicenie zajęć. W pracy z mieszkańcami poza metodą ścisłą naśladowczą, stosujemy metodę Halliwick, której głównym celem jest nauka bezpiecznego i swobodnego poruszania się w wodzie. Aktywność ruchowa w wodzie jest szczególnie atrakcyjna dla osób mających duże problemy ze swobodnym poruszaniem się na lądzie np. osoby z mózgowym porażeniem dziecięcym. Środowisko wodne daje odciążenie oraz zabezpiecza przed skutkami upadków. Ponadto osoby pokonują własne słabości i lęki, przez co wzmacniają się psychicznie.

ul.Spadkowa 4/6, 91-232 Łódź
42 655 78 23