Rehabilitacja

W ramach hydroterapii mieszkańcy mogą korzystać z wanien do masażu podwodnego, wanny do masażu wirowego kończyn górnych i dolnych oraz katedry do biczy szkockich. Poprzez hydroterapię wpływamy na wszystkie układy organizmu człowieka m.in. na układ  krążenia, oddechowy, narządu ruchu, trawienny. Kąpiele całego ciała oddziałują łagodząco na psychikę, w przypadkach szczególnego pobudzenia. Ponadto masaż podwodny rozluźnia mięśnie, wspomaga przemianę materii, reguluje pracę narządów wewnętrznych.

ul.Spadkowa 4/6, 91-232 Łódź
42 655 78 23