O nas

Dom Pomocy Społecznej przy ul. Spadkowej 4/6 w Łodzi jest placówką opieki stałej przeznaczoną dla dorosłych, dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną – Nr pozwolenia RPS.III.9423.7.2017. Szczegółowe informacje dotyczące działalności znajdują się na naszej stronie internetowej w sekcji O nas

Lokalizacja i dojazd

Dom Pomocy Społecznej zlokalizowany jest przy ul. Spadkowej 4/6 w Łodzi. Główna brama wjazdowa od ulicy Spadkowej znajduje się w odległości 100 metrów od ulicy Aleksandrowskiej.

W bezpośrednim sąsiedztwie obiektu znajdują się przystanki komunikacji publicznej pozwalające dojechać do Łodzi oraz Aleksandrowa Łódzkiego. Linie obsługują autobusy MPK nr 78, 84A, 84B oraz N1A. Aktualny rozkład jazdy dostępny jest na stronie internetowej Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego

Dane lokalizacyjne GPS: 51.80964101775161, 19.348967973441436

Tłumacz języka migowego

Realizując zapisy ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r., nr 209, poz. 1243) uprzejmie informujemy, że Dom Pomocy Społecznej z siedzibą przy ul. Spadkowej 4/6 w Łodzi zapewnia dostęp do świadczenia usług tłumacza: PJM (Polski język migowy)

Aby skorzystać z usługi tłumacza, osoba uprawniona zobowiązana jest zgłosić chęć skorzystania z tej usługi, co najmniej 2 dni robocze przed planowaną wizytą. Chęć skorzystania z pomocy tłumacza można zgłosić za pomocą poczty elektronicznej na adres: sekretariat@dpsspadkowa.pl

Informacje o budynku

Budynek parterowy pełniący funkcję portierni.

Dostosowanie do osób niepełnosprawnych ruchowo

Bezpośredni dostęp do budynku z poziomu 0. Brak schodów.

Bariery architektoniczne dla osób niepełnosprawnych

Brak

Informacje o budynku

Trzy kondygnacyjny budynek mieszkalny zlokalizowany w bezpośrednim sąsiedztwie bramy wjazdowej.

Dostosowanie do osób niepełnosprawnych ruchowo

Budynek wyposażony w windę osobową o udźwigu 630 kg, skomunikowaną z każdą kondygnacją. Budyneko przylegający do pieszego ciągu komunikacyjnego pozwalającego na komunikację z pozostałą cześcią kompleksu.

Bariery architektoniczne dla osób niepełnosprawnych

Schody przed wejściem głównym bez rampy dla osób niepełnosprawnych.

Informacje o budynku

Trzy kondygnacyjny budynek główny. W budynku znajdują sie pokoje mieszkalne.

Dostosowanie do osób niepełnosprawnych ruchowo

Budynek wyposażony w windę osobową o udźwigu 630 kg, skomunikowaną z każdą kondygnacją. Przed wejściem głównym rampa dla osób niepełnosprawnych. W bezpośrdenim sąsiedztwie budynku parking samochodwy. Komunikacja z budynkiem D odbywa się przez łącznik znajdujący się na poziomie 1.

Bariery architektoniczne dla osób niepełnosprawnych

W budynku zlikwidowane są bariery architektoniczne.

Informacje o budynku

Dwu kondygnacyjny budynek z poziomem 0 oraz -1. W budynku na poziomie -1 zlokalizowane sa pracownie: plastyczna, teatralna, muzykoterapii oraz komputerowa, basen i hydroterapia wraz z rehabilitacją. Na poziomie 0 zlokalizowane są grupy mieszkalne.

Dostosowanie do osób niepełnosprawnych ruchowo

Komunikacja z budynkiem D odbywa się przez łącznik znajdujący się na poziomie 1 w Budynku C. Dostęp do łącznika odbywa się przez windę osobową zlokalizowaną w bydnku C. W tylnej części budynku D znajdują się dwie rampy dla osób niepełnosprawnych z dojazdem samochodowym.

Bariery architektoniczne dla osób niepełnosprawnych

W budynku zlikwidowane są bariery architektoniczne.

Informacje o budynku

Dwu kondygnacyjny budynek z poziomem 0 oraz 1. Na poziomie 1 zlokalizowana jest sekcja administracji.

Dostosowanie do osób niepełnosprawnych ruchowo

Brak

Bariery architektoniczne dla osób niepełnosprawnych

Budynek nieprzystosowany dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Spotkania z pracownikami sekcji administracji odbywają się w budynku C (w którym nie występują bariery architektoniczne) po uprzednim umóweniu spotkania - dostęp alterantywny.

ul.Spadkowa 4/6, 91-232 Łódź
42 655 78 23