Dom Pomocy Społecznej przy ul. Spadkowej 4/6 w Łodzi jest placówką opieki stałej przeznaczoną dla dorosłych, dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną – Nr pozwolenia RPS.III.9423.7.2017.  Swoją działalność Dom rozpoczął w 1965 roku. Po zakończonej rozbudowie w 1998 roku składa się ze starego budynku wybudowanego w latach 60-tych oraz nowego pawilonu. W roku 2010 oddano do użytku wyremontowany budynek, w którym zamieszkuje 18 osób. Przeprowadzane przez lata prace adaptacyjno – remontowe pomieszczeń przybliżyły warunki życia do przypominających „własny dom” na całe życie dla wszystkich mieszkańców.

W celu rozwijania osobowości mieszkańców na terenie Domu funkcjonują pracownie prowadzone przez terapeutów: pracownia plastyczna, teatralna, muzyczna, multimedialna i sportowa. Dodatkowo zatrudnieni są specjaliści : psycholog, pedagog, logopeda i pracownicy socjalni. DPS duży nacisk kładzie na wspieranie rozwoju zdrowia fizycznego poprzez organizowanie zajęć sportowych, sportowo – terapeutycznych i rehabilitacyjnych. Wykorzystując naszą bazę sportową: sale gimnastyczne, siłownię, basen oraz tereny zewnętrzne, organizujemy różnorodne zawody i spotkania rekreacyjne zarówno dla naszych mieszkańców oraz mieszkańców innych placówek z terenu Łodzi  i okolic.

Nasz Dom szczyci się dobrze zorganizowanym pionem rehabilitacyjnym. Mieszkańcy mają dostęp do zajęć z zakresu kinezyterapii oraz fizykoterapii. W ramach kinezyterapii prowadzone są zajęcia mające na celu poprawę sprawności, samoobsługi, wykonywania czynności dnia codziennego oraz ogólnej sprawności fizycznej. Prowadzona jest gimnastyka usprawniająca. Dla mieszkańców wymagających szczególnego rodzaju ćwiczeń prowadzona jest terapia indywidualna. Celem zabiegów fizjoterapeutycznych jest usunięcie procesów chorobowych i zapobieganie ich nawrotom. Dom dysponuje również krytym basenem rehabilitacyjnym, w którym prowadzimy zajęcia indywidualne i grupowe oraz przygotowujemy mieszkańców do udziału w zawodach sportowych. W skład dobrze wyposażonej hydroterapii wchodzą wanny do hydromasażu, katedra do biczy szkockich i wirówka do masażu kończyn dolnych.

Obowiązek szkolny mieszkańcy realizują w zespołach szkół specjalnych na terenie Łodzi i okolic zarówno w szkołach podstawowych jak i ponadpodstawowych. Chętni uczęszczają na Warsztaty Terapii Zajęciowej. Obowiązek szkolny obejmuje również dzieci, które zgodnie z orzeczeniem zakwalifikowane są na zajęcia do zespołów rewalidacyjno – wychowawczych. Zajęcia grup rewalidacyjnych odbywają się na terenie Domu, prowadzone są przez nauczycieli Zespołu Szkół Specjalnych przy ul. Plantowej w Łodzi. 

Mieszkańcy naszego Domu biorą udział w różnych imprezach kulturalnych, sportowych  i turystycznych, wyjeżdżają na wycieczki i turnusy rehabilitacyjne.


ul.Spadkowa 4/6, 91-232 Łódź
42 655 78 23