Pracownia komputerowa

Pracownia komputerowa - uczestnicy zajęć mają możliwość zdobycia praktycznych umiejętności w zakresie urządzeń multimedialnych, a zadania dobierane są w zależności od możliwości fizycznych i intelektualnych uczestników. Celem pracowni jest  nauka i utrwalenie umiejętności z zakresu obsługi komputera, programów komputerowych, Internetu oraz urządzeń znajdujących się w pracowni tj. skaner, drukarka. W pracy z komputerem wykorzystywane są także gry edukacyjne rozwijające spostrzegawczość, umiejętność logicznego myślenia, pamięć oraz pobudzające wyobraźnię. W pracowni działa węzeł multimedialny  w postaci wewnętrznej telewizji.

ul.Spadkowa 4/6, 91-232 Łódź
42 655 78 23