Pracownia teatralna

Pracownia teatralna i choreoterapii - to miejsce, w którym rozbudzana jest wrażliwość na otaczające piękno przekazywane słowem, gestem oraz ruchem. Głównym celem terapii poprzez teatr i choreoterapię jest osiągnięcie wewnętrznego wzrostu oraz wzbogacanie osobowości. 

Przeżywane w ramach zajęć emocje, odpowiednio  wzbudzają u uczestników zajęć potrzebę ekspresji twórczej. Zajęcia teatralne i taneczne  stają się droga do uzyskania harmonii cała i umysłu, ułatwiają poznanie siebie i swoich emocji, a także komunikowanie się z otoczeniem. Podczas przygotowań do przedstawień teatralnych uczestnicy zajęć wcielają się w role co daje im możliwość zaistnienia na scenie zarówno w naszym Domu jak i podczas festiwali oraz przeglądów teatralnych i tanecznych.

ul.Spadkowa 4/6, 91-232 Łódź
42 655 78 23